Ölüye Rahmet Duası

Ölüye Dua İstiğfarda Bulunmak

Ölmüş birisi için yapılabilecek en büyük iyiliklerden birisi onun için dua etmek ve istiğfarda bulunmaktır. Nitekim; " "Ey Allah'ın Resulü, Anne ve babamın vefatlarından sonra da onlara iyilik yapmak imkanı varmı, ne ile onlara iyilik yapabiirim?" diyesoran ebû Ubeyd Mâlik İnb Rabîa es-Saidi (ra)'ye Peygamber Efendimiz (sav): "Evet vardır. Onlara dua onlar için Allah'tan istiğfar (günahlarının affedilmesini) talep etmek, onlardan sonra vasiyetlerini yerine getirmek, anne ve babasının akrabalarına karşı da sıla-i rahmi ifa etmek, anne ve babasının dostlarına ikramda bulunmak. (Ebu Davud, Sünen, Edeb, 12; İbn Mace, Sünen, Edeb, 2.)

Yine "Onlardan sonra gelenler şöyle derler:

Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla.. (Haşr, 59/10.) gibi ayetler, Cenaze Namazı, dua ve istiğfarın ölülere fayda vereceğini ispat etmektedir. (Hayrettin Karaman, İslamın Işığında Günün Meseleleri, 107.) Bu mevzudaki ayet ve hadis-i şerifleri göz önünde bulunduran ilim adamları, ölü için yapılan dua ve istiğfarın ölüye fayda vereceğine, ancak kendisi için dua edilen kimsenin mü'min olması şartttır. Zira imanı olmayanlara hiçbir şey fayda vermez. Zaten onlar için dua etmek de meşru değildir. İmam Eş'ariye göre, "Hadisçiler ile Ehl-i Sünnet'in çoğunluğu, dua ile sadakanın, Mülümanlar için ölümlerinden sonra fayda vereceğini kabul ederler. (Eş'ari, Makalatu'l-İslamiyyin, 282.) Öyleyse dua meşru ve faydalıdır.

Bu mevzuda bilinen en meşhur hadis-i şeriflerden biri olarak Müslim'de Ebu Hureyre (ra)'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte: "İnsan ölünce bütün amelleri kesilir, Ancak üç şey müstesna: Sadaka-i cariye, İstifade edilen bir ilim veya kendine dua edecek salih evlat buyurulmaktadır.

Ölüye Rahmet Okumak

Ölünün Arkasından Dua Etmek

Türkçe Okunuşu:

Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike lehu, lehul mülkü velehül hamdü yuhyî ve yümîtü vehüve Hayyün lâ yemûtü, zülcelâli vel ikrâmi vehuve alâ külli şey’in kadir.

Türkçe Anlamı:

“Allah’tan başka ilâh yoktur. O tektir, şeriki yoktur. Mülk O’nun, hamd O’na mahsustur. Dirilten ve öldüren O’dur. O, ölmez diridir ve herşeye Kadirdir.

Açıklama:

Ölünün arkasından okunacak duâ bu duâdır. Bunda ilim erbabı tarafından ittifak vardır. Bu duâyı bilmeyen tekbir almalıdır. Yani “Allahu ekber, Allahu ekber, lâ ilâhe illallahu vallâhu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd.” demelidir.

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Ölüye Rahmet Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları